48NM/2火山岩纱

48NM/2

10%发热纤维 7%丝光羊毛 83%其它纤维

面议

最小起订不限库存100 个

浏览次数294 次上架时间2020-08-17 10:10:53

企业信息

详细地址:广东省东莞市大朗镇富康路129-131号

企业等级:钻石会员

企业类型:民营

主营行业:毛料纱线

手机号码:15818284088

在线客服:

产品详情
  • 成分:10%发热纤维 7%丝光羊毛 83%其它纤维
  • 支数:48NM/2

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823135982.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823487921.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823699852.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823533414.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823348675.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823865413.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823437608.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823115035.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823223144.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823590210.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823281278.jpg

https://www.zgdlfzw.com/upload/202103290823609859.jpg